threadbare

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Küçük çocuklara ... , çiğnemik