hear evidence

başkalarından duyulup öne sürülen delil
tanık dinlemek Fiil