heart murmur

  1. (bkz: murmur ) (4).
  2. murmur ile ayni anlama gelir. üfürüm, hırıltı: kapakçıkların deforme olmasından ilerigelen ve
    stetoskopla dinleyince duyulan kalp atışı sesi.