1. ööf: cansıkıntısı/bezginlik vb. ifade eden ünlem.