1. Sıfat izzetli
 2. Sıfat şerefli, onurlu, namuslu, saygın, itibarlı, muteber.
  an honorable = honourable man: şerefli bir kişi.
 3. Sıfat sayın, saygıdeğer, muhterem.
  an honorable = honourable person.
 4. Sıfat şeref verici.
  honorable = honourable work.
 5. Sıfat dürüst.
 6. (a) onurlu terhis: askerlik görevini sadakat, liyakat ve başarı ile tamamlayanların ordudan ayrılışı, (b) onurlu terhis belgesi.
 7. mansiyon, teselli mükâfatı.
 8. dürüstlük, namus(luluk), şeref, itibar, onur.
izzetlice Zarf
Sayın: Başbakana, bakanlara, yüksek mahkeme yargıçlarına, parlamento üyelerine, eyalet valilerine vb.
verilen unvan.
The Honorable Tansu Çiller. Will the Honorable member please answer my question?
As my Honorable friend has said … : Sayın arkadaşımın söylediği gibi …
İngiliz kraliçesinin özel meclisi üyelerine verilen unvan.
mansiyon ödülü