hostile act

  1. düşmanca davranış
  2. düşmanca fiil
  3. İsim kötü niyetli hareket