human nature

  1. İsim insan doğası/tabiati/karakteri/seciyesi.
  2. İsim toplum içinde insanın davranışı/düşünüşü/tutumu.
fıtrat dini İsim, Din ve İnanç