1. Sıfat aynı, tıpkı, kendisi.
  This is the the identical knife which the murder was committed.
 2. Sıfat eş, özdeş, benzer.
  identical figures: özdeş uzambiçimler, benzer şekiller.
  He replaced the
  broken dish with an identical one.
  identical transformation: özdeşlik dönüşümü.
tetabuk
türeme yoluyla özdeş (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Sıfat, Biyoloji
(suret) aslı gibidir
aslının aynı gibi suret
eş kafiye: aynı sözcüğün tekrarlanmasiyle yapılan kafiye. İsim
rime riche İsim
birbirinin aynı ifadeler İsim
ikiz kardeş: ayrı ayrı döllenmiş iki yumurtadan üreyen ve birbirine tıpatıp benzemeyen ikizler.
ikiz eşi: cinsiyeti aynı ve birbirne çok benzeyen ikizlerden herbiri. aynı dişi yumurtadan gelişir. fraternal twin İsim
aynı yumurta ikizi
ile aynı
'nın aynısı
tetabuk etmek Fiil