1. (a) aynı şekilde, benzer tarzda, aynı türden/cinsten, aynıyla, benzeri ile.
  repay someone in kind:
  misillemede bulunmak, aynıyla karşılık vermek.
  She will be repaid in kind for her rudeness. (b) mal olarak, aynî (para ile değil).
  benefits in kind: aynî menfaatler.
  payment in kind: aynî ödeme, mal olarak ödeme. (c) tür/nitelik/cins bakımından.
  There's a difference in kind, not merely in degree, between a hound and a terrier.
aynî yardım
ayni yardım İsim
ayni yardım
ayni yarar (bedava yemek , ev , araba vb
aynî sermaye
ayni sermaye
Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ Özel Isim, Hukuk
aynî tazmin, aynî tazminat, aynen tazmin, aynen tazminat İsim, Sigorta
aynî katkı İsim
aynî yardım İsim
ayni yardım teslim belgesi İsim
ayni olarak ödenebilecek kâr payı
ayni bağış İsim
ayni kazanç
ayni gelir
ayni veya nakdi olarak
nakdî veya aynî olarak Zarf
nakdi veya ayni olarak
ayni olarak elde edilen gelir
ayni vergi
ayni olarak ödemek Fiil
aynı ile karşılık vermek Fiil
aynen ödemek Fiil
ayni olarak ödemek Fiil
ayni ödeme İsim
borcun ayni olarak ödenmesi
ayni ifa İsim, Hukuk
ayni bağış alındı belgesi İsim
ayni yardım almak Fiil
ayni karşılık
birine aynı ile karşılık vermek Fiil
birine misillemede bulunmak Fiil
aynen yenileme
aynı iade
eski hale getirme İsim, Medeni Hukuk
kısas İsim, Din ve İnanç
misliyle karşılık İsim, Askerlik
misliyle mukabele İsim, Askerlik
ayni vergi
ayni olarak ödenen vergi
böylesi
ayni ve nakdi Sıfat
ayni veya nakdi olarak
ayni veya nakdi Sıfat
sermayeye katılan ayni varlık
sermayeye katılan ayni varlık
aynıyla mukabele etmekten memnun
ayni Sıfat