1. Sıfat yeteneksiz, ehliyetsiz, beceriksiz, hünersiz, toy, acemi, (iş için) elverişsiz.
    He is quite inept at tennis.
  2. Sıfat yersiz, uygunsuz, münasebetsiz, yakışıksız.
  3. Sıfat saçma, aptalca, budalaca, ahmakça.
    an inept remark.