1. Sıfat, Biyoloji ergin (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. olgun, ergin, yetişkin, büyük, kâhil, reşit.
    an adult person/animal/plant.
  3. reşit, ergin, kanunen sinni rüşte erişmiş kimse.
  4. büyüklere mahsus.
    adult education/movies: büyüklere mahsus eğitim/film.
Yetişkinlerin Uluslararası Korunmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
(Br) delikanlı
büyükler eğitimi
büyük eğitimi
erişkin eğitimi
yetişkin eğitimi (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
erişkinler için eğitim
büyük bilet ücreti
tam bilet
yetişkin kadın
yetişkin erkek
yetişkin psikanalizi İsim, Psikanaliz
büyükler okulu
bütün reşitler için seçimlerde oy kullanma hakkı
erişkin işçi
erişken işçi
erişkin
büyük insan
genç yetişkin hesabı (bazı perakendeci kuruluşların genç yetişkinleri yararlandırdığı sınırlı miktarda döner kredi