independent

 1. Sıfat bağımsız
 2. Sıfat bağımsız, müstakil.
  Turkey is an independent country.
 3. Sıfat serbest, hür.
  independent work. independent thinking.
 4. Sıfat kendi kendine geçinen, kimseye muhtaç olmayan.
 5. Sıfat serbest ve özgür, serazat, kendi başına buyruk.
  She went out alone- she's very independent.
 6. Sıfat (politikada) bağımsız: bir partiye bağlı olmayan.
 7. Sıfat, Matematik serbest.
  independent variable: serbest değişken.
 8. Sıfat, Gramer bağımsız.
  independent clause: bağımsız tümce.
ana-babasına bağımlı olmamak Fiil
kendine ait geliri olmak Fiil
kendi ayrı geliri olmak Fiil
bağımsızlık İsim, Hukuk
bağımsızlık İsim
istiklal İsim
bağımsız ve tarafsız mahkeme İsim, Hukuk
bağımsız ve tarafsız mahkeme İsim, Hukuk
yarı müstakil Sıfat
bağımsız olmak Fiil
aygıttan bağımsız Bilgi Teknolojileri
mali bakımdan bağımsız
işlevsel olarak bağımsız Sıfat
makineden bağımsız
Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Özel Isim, Kurum İsimleri
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsim, Kurum İsimleri
Bağımsız Cumhuriyet Partisi Özel Isim, Siyasi Partiler
Bağımsız Türkiye Partisi Özel Isim, Siyasi Partiler
bağımsız muhasebeci
(US) bağımsız muhasebeci
bağımsız muhasebe birimi
bağımsız muhasebe birimi
bağımsız hasar tesbitçisi
bağımsız hasar tespitçisi
bağımsız idari otoriteler İsim, Rekabet Hukuku
bağımsız denetim İsim, İşletme
bağımsız denetim kuruluşu İsim, İşletme
bağımsız murakıp İsim, İşletme
bağımsız denetçi İsim, İşletme
bağımsız denetim raporu İsim, İşletme
bir tek semtte iş yapan banka (müdürleri ile memurları genelde bulunduğu civarın sakinleridir
bir tek semtte iş yapan banka
bağımsız bankacılık sistemi
bağımsız borsa simsarı
bağımsız işadamı
bağımsız işadamı bağımsız işçi sendikası İsim
bağımsız aday
(dilbilgisinde) ara cümle
bağımsız şart
bağımsız akit (herhangi bir koşulun ya da başka bir akdin ifasına bağımlı olmayan akit
müstakil akit
bağımsız akit
müstakil akit (herhangi bir şartın veya diğer bir aktin ifasına tabi olmayan akit
istisna akdi müteahhidi
müstakil müteahhit
eser sözleşmesi Hukuk
istisna sözleşmesi Hukuk
bağımsız sözleşme
bağımsız satıcı
bağımsız iktisadi varlık İsim, Rekabet Hukuku
bağımsız girişimci
kendi kendini finanse etmek Fiil
bağımsız firma
bağımsız servet
bağımsız muhasebe birimi
irat sahibi
bağımsız gazeteci
bağımsız yargı İsim, Hukuk
bireysel sorumluluk metodu (iki veya da fazla sigorta ile temin edilen hasarın bölüştürülme metodu ,
her bir sigortacının sorumluluğu ayrı ayrı hesapl
bağımsızlık
özel servet
bir kimsenin bir parti tarafından değil de seçmenlerince aday gösterilmesi
-den bağımsız/ayrı olarak, -e bağlı/tâbi olmaksızın.
independent of the feelings of others.
serbest meslek işi
kendi patenti
bağımsız kanıt
bağımsız perakende ticaret
(Br) bağımsız bayi
bağımsız bayi
bağımsız perakendeci tüccar
özel okul
bir şebeke ile sıkı temasta bulunması muhtemel olmakla birlikte herhangi bir şebekenin mülkiyetinde bulunmayan yayın istasyonu
tek başına çalışan işletme
(US) bağımsız
bağımsız satış mağazası
(US) büyük bir satış teşkilatının şubesi niteliğinde olmayıp bireysel mülkiyet ilkesine göre hareket eden bağımsız satış mağazası
bağımsız televizyon
(Br) bağımsız televizyon firması
bağımsız televizyon piyasası
serbest düşünür
bağımsız denemeler İsim
bağımsız meslek sendikası İsim
bağımsız işçi sendikası İsim
bağımsız bölüm İsim, İmar Hukuku
bağımsız değişken İsim, Matematik
bağımsız tanık
finansal olarak bağımlı olmamak Fiil
finansal olarak bağımsız olmak Fiil
bağımsız olmak Fiil
paraca bağımsız olmak Fiil
bedeli önceden ödenmiş
ülke içinde rehbersiz gezi
programı yolcunun isteğine göre düzenlenmiş ve ücreti önceden ödenmiş uluslararası yolculuk
bağımsız iradenin serbestçe kullanılması
özel geliri olmak Fiil
bir bağımsız sıfatıyla
kanunen bağımsız emeklilik sandığı
bağımsız uzman görüşü
bağımsız adaylığını koymak Fiil
gelecek seçimde bağımsızlara oy vermek Fiil
Birleşik Devletler Topluluğu Özel Isim
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İsim, Yer İsimleri
Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve BDT İsim, Yer İsimleri