independence

  1. İsim, Hukuk bağımsızlık
  2. İsim bağımsızlık
  3. İsim istiklal
  4. İsim
    independency ile ayni anlama gelir. bağımsızlık, istiklâl.
    India gained independence from Britain in 1947.
  5. İsim serbestlik, hürriyet.
  6. İsim geçinecek kadar parası/malı olma, kimseye muhtaç olmama.
bağımsızlığını elde etmek Fiil
Sömürge İdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Bildiri İsim, Uluslararası Hukuk
bağımsızlığını ilan etmek Fiil
bağımsızlığını kaybetmek Fiil
amerikan bağımsızlık bildirisi
finansal bakımdan bağımlı olmama
parasal bakımdan bağımsız olmak Fiil
veri bağımsızlığı
bağımsızlık tarihi
(US) 4 Temmuz 1776 tarihli bağımsızlık bildirgesi
bağımsızlık bildirgesi
bağımsızlık ilanı İsim, Uluslararası Hukuk
bağımsızlık derecesi
ekonomik bağımsızlık
hukuki bağımsızlık
yargı bağımsızlığı İsim, Hukuk
yargının bağımsızlığı İsim, Hukuk
bağımsız yaşamak Fiil
bağımsız hayat yaşamak Fiil
karşılıklı bağımsızlık İsim, İstatistik
ulusal bağımsızlık
belli bir çapta ekonomik bağımsızlık elde etmek Fiil
siyasal bağımsızlık
bağımsızlık arama
bağımsızlık elde etmek Fiil
istatistik bağımsızlık
istatistiksel bağımsızlık İsim, İstatistik
İstiklal Harbi İsim, Askerlik
Kurtuluş Savaşı İsim, Tarih
tek taraflı bağımsızlık ilanı
Kurtuluş Savaşı Özel Isim, Tarih
Milli Mücadele Özel Isim, Tarih
İstiklal Harbi Özel Isim, Tarih
bağımsızlık savaşı İsim, Askerlik
İstiklal Mahkemeleri Özel Isim, Kurum İsimleri
Kurtuluş Günü İsim, Sinema
İstiklal Mahkemesi Özel Isim, Tarih
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı İsim, Hukuk
Bağımsızlık Bayramı (4 Temmuz 1776).
bağımsızlık ilanı İsim, Uluslararası Hukuk
bağımsızlık hareketi
hâkimlerin bağımsızlığı
yargının bağımsızlığı İsim, Hukuk
yargı bağımsızlığı İsim, Hukuk
bağımlı