1. rock
  2. palisade
  3. rock cliff
  4. rock precipice
bedrock İsim, İnşaat
weathered rock İsim, Jeoloji
bedrock
ginger goby İsim, Hayvan Türleri
volcanic rock
goby İsim, Hayvan Türleri
petrology
rock plant
rocky
shale gas İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
strong
stalwart
staunch
durable
firm as a rock
rock samphire İsim, Bitki Türleri
Crithmum İsim, Bitki Türleri
sea fennel İsim, Bitki Türleri
shale oil İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
rock salt
acid rock drainage İsim
zebra goby İsim, Hayvan Türleri
ledge İsim
knout goby İsim, Hayvan Türleri
Bucchichi's goby İsim, Hayvan Türleri
golden goby İsim, Hayvan Türleri

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Sert ve ... taş kütlesi