1. Sıfat dolaşık, girift.
  2. Sıfat (saç) kıvırcık.
    kinky hair.
  3. Sıfat (cinsel bakımdan) sapık, acayip, garip, terelelli.