labor movement

  1. İsim işçi hareketi, örgütlenmiş işçiler, bunların program ve politikaları.
emeğin serbest dolaşımı