labor organization

  1. işçi örgütü
  2. işçi kuruluşu
  3. İsim sendika
  4. İsim işçi teşkilatı
uluslararası çalışma örgütü
Milletlerarası İşçi Örgütü: dünyada çalışma koşullarını düzeltmek amaciyle Birleşmiş Milletlerce kurulmuş bir örgüt.