leader of a party

bir partinin başkanı olmak Fiil
bir partinin parlamentodaki başkanı
bir partinin parlamento daki başkanı
parlamento parti grubu başkanı