1. (krikette) oyuncunun (eli hariç) vücuduna değen top ile yapılan sayı.