light adaptation

  1. İsim ışığa uyum: göz bebeğinin ışık şiddetine göre genişleyip daralması.