limited liability

(Br) sınırlı sorumlu anonim şirket
sınırlı sorumluluk ilkesi
özel (sınırlı sorumlu) şirket
sınırlı sorumlu şirketler İsim
limited şirket
sınırlı sorumlu şirket
limitet şirket
bir ortaklıkta sınırlı sorumlu olmak Fiil