link between the past and the future

geçmiş ile gelecek arasındaki bağ