1. (birbirine) benzemek, birbirinin tıpkısı/benzeri olmak.