1. idman, talim, beden eğitimi, jimnastik.
  He does exercises every morning.
  take exercise:
  idman yapmak.
  physical exercise: beden eğitimi.
  mental exercise: zihni işletme.
 2. alıştırma, temrin, okul görevi.
  arithmetic/mathematical exercises. There is an exercise at the end
  of each lesson.
  exercise book: okul defteri.
 3. uygulama, yürütme, tatbik, icra, ifa, yerine getirme, kullanma, istimal.
  the exercise of: kullanılması,
  ifası, istimali.
  the exercise of caution/of patience. the exercise of one's right to vote.
  in the exercise of one's duties: görevinin ifası esnasında.
  by the exercise of: kullanarak, kullanmakla.
  You can only understand this picture by the exercise of imagination.
 4. deney, tecrübe, prova.
 5. idman/jimnastik/talim/temrin/alıştırma yap(tır)mak, idmanla geliş(tir)mek, alış(tır)mak.
  exercise
  oneself: vücudunu işletmek, yapa yapa alıştırmak.
  exercise a horse: bir atı gezdirmek.
  He exercises every other day at a fitness club.
 6. çalıştırmak, harekete/faaliyete geçirmek, kullanmak, istimal etmek.
  to exercise one's freedom of speech.
  to exercise one's strength.
 7. (dikkat vb.) sarfetmek/harcamak/etmek.
  to exercise caution: dikkat etmek.
  to exercise care
  in crossing the street.
  to exercise patience: sabretmek, sabırlı olmak.
 8. (hakkını /yetkisini/imtiyazını) kullanmak, uygulamak, tatbik mevkiine koymak.
  to exercise one's constitutional
  rights.
  to exercise one's mind or imagination: aklını veya muhayyilesini kullanmak.
 9. yap(tır)mak, icra/ifa et(tir)mek.
  exercise an influence upon … : …'e tesir etmek.
  to exercise
  the duties of one's office: görevinin icabını yapmak.
 10. (genellikle edilgen halde) tasalandırmak, endişe /üzüntü vermek, düşündürmek, endişelendirmek.
  The
  city council has been greatly exercised by the problem of inflation. I've been gratly exercised about what we ought to do.
  exercise one's mind: (a) zihnini işgal etmek/işletmek, (b) tasa çekmek.
etkisini kullanmak Fiil
birinin üzerinde nüfuzunu kullanmak Fiil
kafasını işletmek Fiil
aklını işletmek Fiil
opsiyonunu kullanmak Fiil
tamamiyle geçerli hakkı kullanmak Fiil
tamamıyla geçerli hakkı kullanmak Fiil
(vekillik) yetkisini kullanmak Fiil
veto hakkını kullanmak Fiil
veto hakkını kullanmak Fiil
oy hakkını kullanmak Fiil
iradesini beyan etmek Fiil
aklını kullanmak Fiil
mesleğinin icrasında
görevlerin ifasında
mülkiyeti elde tutma hakkını kullanmak Fiil
aerobik egzersiz İsim, Tıp
gövde stabilizasyon egzersizi İsim, Spor
muharebe tatbikatı
dönemsel harcama
tatbikat
manevra
zihin alıştırması
kasgerici beden hareketi.
zihin jimnastiği
beyin jimnastiği
zihin jimnastiği İsim
askeri tatbikat İsim, Askerlik
opsiyon kullanma
pasif jimnastik
(US) promosyon kampanyası İsim
promosyon kampanyası İsim
gevşeme egzersizi İsim, Psikoloji
silah talimi
kazanma umudu olmadığı halde seçim kampanyasına katılmak Fiil
okul ödevi
tercüme alıştırması
çeviri alıştırması
rüçhan hakkı :: kullanmak Fiil
bir meslek icra etmek Fiil
köpek gezdirmek Fiil
el sanatı ile uğraşmak Fiil
el sanatı ile uğraşmak Fiil
bir rehin hakkını kullanmak Fiil
rehin hakkını kullanmak Fiil
bir meslek icra etmek Fiil
bir hakkı kullanmak Fiil
bir hak kullanmak Fiil
bir meslek icra etmek Fiil
bir iş yapmak Fiil
yararlı bir iş yapmak Fiil
bir opsiyonu kullanmak Fiil
tatbikat ve eğitim merkezi İsim, Kurum İsimleri
yetki kullanmak Fiil
alıştırma kitabı
defter
alıştırma defteri
kontrol uygulamak Fiil
kontrol yapmak Fiil
karışmak Fiil
(Br) icra marifetiyle tazminat almak Fiil
bir şey hakkında itidal ve incelik göstermek Fiil
görevlerini yapmak Fiil
beden eğitimi alanı
abesle iştigal İsim
nüfuzu ile etkilemek Fiil
adli görevleri yerine getirmek Fiil
kaza hakkını kullanmak Fiil
yargılamak Fiil
alıştırma
opsiyon sahibinin üzerinde opsiyon anlaşması yapılmış bir menkul kıymeti satma ya da satın alma hakkını
kullanmak istediğinde gönderdiği bildiri
bir imtiyazı kullanma
bir mesleği icra etme
bir hakkı kullanma
hakkın kullanımı İsim, Hukuk
bir mesleğin icrası
bir vazifenin ifası İsim
satın alma opsiyonunu kullanma
ihtiyatlı davranma
yükümlülüklerin yerine getirilmesi
görevlerin yerine getirilmesi
takdir hakkının kullanılması
kaza hakkını kullanma
ezber alıştırması
opsiyonları kullanma
yetki kullanma
egemenlik haklarını kullanma
abone haklarının kullanılması
kayyumluk görevlerinin yerine getirilmesi İsim
biri için piston yapmak Fiil
yetki kullanmak Fiil
yetkileri tamamıyla keyfi olarak kullanmak Fiil
yetkileri tamamıyla dilediği gibi kullanmak Fiil
opsiyon kullanma sırasındaki fiyat
opsiyon kullanım fiyatı İsim, Muhasebe
ihtiyatlı davranmak Fiil
birinin sabrını tüketmek Fiil
bir ülkeyi egemenliğinde tutmak Fiil
antrenman sahası İsim
denetim altında tutmak Fiil
efor testi
gerekli titizlik ve beceriyi göstermek Fiil
askerlere talim yaptırmak Fiil
biri üstünde yakışıksız biçimde nüfuz kullanmak Fiil
oy haklarını kullanmak Fiil
susma hakkını kullanmak Fiil, Hukuk
susma hakkını kullanmak Fiil, Hukuk
bir mesleğin icrasından veya bir işin ifasından doğmak Fiil
medeni hakları kullanma ehliyeti İsim, Hukuk
bağımsız iradenin serbestçe kullanılması
ibadet özgürlüğü İsim, Din ve İnanç
dinin görevlerini serbestçe yerine getirmeyi önlemek Fiil
opsiyon kullanma fiyatı İsim, Bankacılık
bir hakkın kullanılmasını önlemek Fiil
birinin görevini yaparken dikkat ve becerisini göstermek Fiil
görevini yaparken dikkat ve beceri göstermek Fiil
Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına İlişkin 2004/12 Sayılı Genelge Özel Isim, Hukuk
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Özel Isim, Hukuk