1. (a) uygun/elverişli/münasip gözükmek/görünmek.
    Your proposal looks good. (b) iyi etki bırakmak,
    olumlu yönde etkilemek.
    Make the idea look good, even if it isn't. (c) cazip/güzel gözükmek, (d) iyi durumda/mükemmel olduğu izlenimini uyandırmak.
yakıştırmak Fiil
bir şeye iyi bakmak Fiil
İyi göremedim.
Tam göremedim.
Tam bakamadım.
göz doldurmak Fiil