look oneself

  1. tabiî görünmek, olduğu gibi görünmek, keyfi/neşesi/sıhhati yerinde olmak.
    not look oneself: keyifsiz
    (hasta/üzgün vb.) gözükmek.
    You're not looking yourself today, you're looking ill/worried etc.
    He's beginning to look himself again: Keyfi/neşesi yerine gelmeye başlıyor.