match job specifications

  1. Fiil iş vasıflarına uygun olmak
  2. Fiil iş niteliklerine uygun olmak