match job specifications

  1. Verb iş vasıflarına uygun olmak
  2. Verb iş niteliklerine uygun olmak