misconception

  1. İsim yanlış anlama/kavrama/sanma, yanlış zan/sanı/zehap, yanlış yorum, suitefehhüm.