yedek para: darda kalınca harcamak için bulundurulan az miktarda para. İsim