nascent condition

  1. bileşimden yeni ayrılma, açığa çıkma, elemanın bileşimden ayrıldığı andaki durumu.