negative averment

  1. olumsuz iddia
  2. bir şeyin aksini iddia etme
  3. itiraz
  4. inkâr