1. net kur değişikliği
  2. bir menkul kıymetin bir kapanış günü ile ertesi kapanış günü arasındaki fiyat değişikliği