new grammar

  1. İsim (söz dizimi incelemelerinde matematik ve mantık simgelerini kullanan) yeni gramer.