north eastwards

kuzeydoğuya doğru, kuzeydoğu yönünde/istikametinde. Zarf