1. Allah (yeminlerde kullanılırdı).
  2. aşırı doz (=
    overdose).
  3. (uyuşturucu madde vb.) dozunu kaçırmak, aşırı doz almak.
  4. on demand.
  5. outside diameter.
  6. overdraft.
  7. overdrawn.
Doctor of Optometry.
(reçetelerde) sağ göz.
outside diameter.
overdraft/overdrawn.
  1. fire
öd
bile
öd
gall
biliary
bilious

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Ateş

öd
Karaciğer tarafından ... sıvı, safra
öd
Öd ağacının ... yapılmış tütsü