1. (a) tamamen yanlış (yolda), yanılmış.
    The police were way off base when they tried to accuse her of
    the theft.
    Your idea is completely off base : Fikriniz tamamıyla yanlış. (b) hazırlıksız.
    She caught me off base with that question: O soru ile beni hazırlıksız yakaladı (gafil avladı).
pusulasını şaşırmak Fiil