open credit

  1. açık kredi
  2. teminatsız kredi
  3. (US) açık kredi (maddi bir güvence olmaksızın açılan kredi
  4. sınırlanmamış kredi
kredi açmak Fiil
akreditif açmak Fiil
bir akreditif açmak Fiil
cari kredi
basit akreditif
bonolu kredi