1. sıkan, bunaltan, baskı yapan, ezen, tazyik eden kimse/şey.
ezen-ezilen İsim, Sosyoloji