out and away

  1. son derece, fersah fersah, eşi görülmedik, şaşılacak derecede.
    He's out and away the stupidest man
    I know: Şaşılacak derecede aptaldır (Onun kadar aptal birine rastlamadım).