1. İsim çıkış, kapı, çıkış yeri, çıkacak yer, çıkak, mahreç.
 2. İsim, Elektrik-Elektronik (a) priz, (b)
  outlet box ile ayni anlama gelir. tevzi kutusu.
 3. İsim, Ticaret (a) (mal için) pazar, ihracat yeri, (b) perakende satış mağazası.
  The shoe manufacturer has several retail outlets.
 4. İsim (duygu/heyecan) tatmin/ifade yolu, boşalım.
  an outlet for one's energies. sexual outlets. an outlet
  for one's artistic inclinations.
 5. İsim (geniş bir şebekenin programlarını yayınlayan) mahallî radyo/TV istasyonu.
 6. İsim akıntı, ırmak, nehir: bir gölün sularını boşaltan su akıntısı.
 7. İsim yatak, mecra: nehir/ırmak yatağı.
 8. İsim mansap, ağız: nehir veya ırmağın denize/göle döküldüğü yer.
coşkularına bir boşaltma yolu bulmak Fiil
fazla enerjilerini boşaltacak yer bulmak Fiil
peşin piyasası
nakit piyasası
bayi satış noktası İsim
dükkân
indirim yapan dükkân
fabrika satış mağazası
gaz deliği
gaz çıkış deliği
topraklı priz İsim, Elektrik
serbest meslek işi
sanayii müşterisi olan kuruluş
sanayi müşterisi olan kuruluş
yatırım olanağı
pazarlama mahreci
yayın organı İsim, Medya ve Yayıncılık
yayın organı İsim, Medya ve Yayıncılık
basın-yayın organı İsim, Medya ve Yayıncılık
medya organı İsim, Medya ve Yayıncılık
haber mahreci
topraksız priz İsim, Elektrik
perakendeci dükkân
satış mahreci
kanalizasyon çıkışı
bağlı mağaza (rakiplerin değil de yalnızca bir üreticinin ürünlerini satmak zorunda olan perakendeci mağazası
topraksız priz İsim, Elektrik
duvar prizi
(elektrik) çıkış kutusu
dış ticaret için pazar
dış ticaret için mahreç
boşaltma borusu
çıkış borusu
egzos borusu
parçacı
denize çıkış
egzos supabı
boşaltma süpabı
(US) bakkal dükkânı
dumanın çıkması için bir çıkış bulmak Fiil