1. Sıfat aç, acıkmış.
    feel peckish: acıkmak, karnı zil çalmak.
  2. Sıfat huysuz, aksi, inatçı.