1. perm
  2. permanent wave

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak üzere ... sûretiyle kıvırma işlemi, perma