1. İsim olay, hadise.
    The phenomena of nature: Doğal olaylar.
    Lightning is an electrical phenomenon.
  2. İsim olağanüstü olay/kimse, harika, harikulâde şey/kimse.
  3. İsim, Felsefe (a) bilince yansıyan olay, (b) (Kant felsefesinde) görüngü: eşya veya olayın bizatihi kendisi değil, fakat zihindeki simgesi.
ekonomi olayı
doğal bir olgu İsim
doğa olayı İsim
savaş olayı
olağanüstü doğa olayı