physical anthropology

  1. İsim, Antropoloji fiziksel antropoloji
  2. doğal insanbilim/antropoloji: insanın beden yapısındaki evrimsel değişmeleri ve yeryüzündeki ırkları
    fiziksel ölçüler ve görünüş bakımından inceleyen antropoloji bölümü