1. İsim bolluk, mebzuliyet, doluluk, yeterlik.
  2. İsim dolu/tamam/tam olma, tamamiyet.
    With this work his artistry has reached its plenitude: Bu eserle sanat hayatı tamamlandı.
yetkinin tamlığı