pressing social need

  1. İsim, Hak ve Özgürlükler zorunlu toplumsal gereksinim