1. Sıfat önceki, evvelki, eski, mukaddem, sabık.
    Have you had any previous experience? Bu hususta önceden
    edinilmiş tecrübeniz var mı?
  2. Sıfat vakitsiz, acele, erken, vaktinden önce.
    Don't be too previous about refusing: Reddetmekte acele etme.
evvelki
hazırlık işi
önceki uygulama
peşin tasdik
peşin tasvip
mahkeme dışı uzlaşma
önceki düzenlemeler İsim
muvafakat
önceki meslek hayatı
önceki meslek
önceki mahkûmiyet
önceki gün
önceki karar
önceki kesintiler İsim
önceki ciranta
önceden verilmiş söz
giriş sınavı
geçmiş deneyim
eski fiyat
geçmiş kuşaklar İsim
önceki sahibi
eski sahibi
(sigorta) eski hastalık
önceki sigorta
önceki envanter
önceki hüküm İsim
önceki mektup bular İsim
önceki mektuplar İsim
geçen ay
evvelki ay
ön ihbar
eski sahibi
peşin ödeme
önceki dönem İsim, Muhasebe
eski fiyat
: (Parlamentolarda) müzakere yeterliği önergesi.
move to the previous question: müzakere yeterliği önergesi vermek. Sıfat
son kotasyon
önceki fiyat
önceki konuşmacı
önceki konuşma
…'den önce/evvel.
previous to this: bundan önce.
Accident happened previous to my arrival.
birşeyden önce Zarf
önceki kullanıcı
önceki vasiyetname
önceki yıl
geçen yılın modası İsim
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Zarf
geçen mali yıldan devir
plan yapmada acele davranmak Fiil
ilk kez önceki Mart ayının en yüksek noktasını aşmak Fiil
evvelki yıllarda fazla ödenen kurumlar vergisi
daha önceden verilmiş sözü olmak Fiil
verilmiş bir önceki bir söz yüzünden başkanlık yapmaktan engellenmek Fiil
sabıkalı olmak Fiil
eskiden tutuklanmış olmak Fiil
adli sicilde kaydı olmamak Fiil
sabıkaları olmak Fiil
önceden (bir şeyi) yaşamış olmak Fiil
deneyim sahibi olmak Fiil
önceki yıllardan gelen zarar
geçmiş yıl zararları İsim, Muhasebe
gündemdeki bir sonraki soruyu ele almayı önermek Fiil
önceki bir kararı iptal etmek Fiil
geçmiş yıl karı