put into force

(bir kimseyi) köşeye kıstırmak/sıkıştırmak, içinden çıkılamaz duruma düşürmek, çıkmaza sokmak.
bir kanunu yürürlüğe koymak Fiil
kanunu yürürlüğe koymak Fiil
kanunu yürürlüğe koymak Fiil