put one's name down

  1. Fiil adaylığını koymak
  2. Fiil adını kaydettirmek